Što je humanitarna taksa?

Humanitarna taksa je ideja koja je nastala 2011, kada je gosp. Bader dobio prvu nagradu na foto konkursu TO Bar. Da bismo Humanitarnu Familiju podržali dugoročno, razvijen je sledeći koncept:

Od svakog noćenja tj. svakog gosta vlasnik turističkog objekta izdvaja jedan euro od dobijene kirije i tako daje svoj doprinos Humanitarnoj Familiji. Jedan euro nije puno ali se posle određenog perioda dobije iznos koji kontinuirano pomaže djeci sa posebnim potrebama.

I sami gosti imaju mogućnost davanja lične pomoći ovoj organizaciji. U objektu se nalaze kasice sa svim neophodnim informacijama od Humanitarne Familije.

Ova ideja je podstakla i druge vlasnike objekata da učestvuju u ovom projektu i time pruže djeci pomoć, koja njima mnogo znači.

Priključite se i Vi!

Ako ste vlasnik turističkog objekta i želite da pomognete Humanitarnoj Familiji putem humanitarne takse, u svako vrijeme nas možete kontaktirati i dobiti neophodne informacije.